Pewność siebie

w wystąpieniach publicznych

 

Wszyscy znamy te pojawiające się w głowie pytania: jak się zaprezentuję, czy dam radę, jak będę wyglądać, a co będzie, jak czegoś zapomnę, jak trzymać ręce, jak ustawić nogi, aaaaaaaaaaa!?

 

Po tych warsztatach tych pytań będzie mniej, a poziom spontaniczności i pewności siebie znacznie wzrośnie. Bazując na ćwiczeniach ze świata improwizacji doświadczycie tego, jak nabrać dystansu do przemawiania, jak uciszyć wewnętrznego krytyka i jak poczuć się dobrze mając w perspektywie prezentację w firmie.

 

Istotą improwizacji jest spontaniczne tworzenie, inicjowanie pomysłów i elastyczne reagowanie. Improwizując, nieustannie wchodzisz w nowe sytuacje i uczysz się przez doświadczanie. 

 

Po tych warsztatach: 

• podniesiesz pewność siebie w nowych sytuacjach i trudniej będzie Cię zaskoczyć,

• zwiększysz elastyczność i spontaniczność swoich reakcji, 

• poszerzysz paletę swojej osobistej ekspresji i nauczysz się, jak czerpać ze swojego poczucia humoru. 

Na tych warsztatach korzystając z metod zaczerpniętych ze świata improwizacji scenicznej uczę postaw i umiejętności kluczowych także dla świata biznesu:

 

•       aktywnego słuchania, 

•       uwagi i skupienia na partnerach oraz na tym, co dzieje się „tu i teraz”,

•       akceptacji i rozwijania pomysłów poprzez dodawanie własnego twórczego wkładu.

Wszystko to w atmosferze zgody na popełnianie błędów i bez oceniania, czy coś jest

dobre albo złe.

 

Po tych warsztatach uczestnicy: 

zbudują wzajemne zaufanie, świadomość, że razem mogą iść w nieznane skutecznie współpracując, 

•       zobaczą wspieranie innych i korzystanie z różnorodności w zespole zupełnie w nowym świetle, 

•       będą elastyczniej wchodzić w zmienne role w zespole oraz nauczą się przejmować oraz - kiedy trzeba - oddawać funkcję lidera. 

 

Kto zyska uczestnicząc 

w warsztatach?

•      zespoły, które chcą być skuteczniejsze w pracy i cenią dobrą atmosferę współpracy,

•     zespoły projektowe powoływane na krótkie okresy,  do wykonania określonego zadania,

•       nowo tworzone interdyscyplinarne zespoły. 

+48 501 67 12 67

  1. pl
  2. en

Współpraca

w zespole

 

Zespół – zbiór indywidualności, które by osiągać wyznaczone cele muszą dobrze współpracować. Czego potrzeba, żeby to było możliwe? Sukces odnoszą zespoły, których członkowie czują, że mają wpływ na ich działanie oraz umiejące wykorzystać różnorodność charakterów, doświadczeń
i umiejętności osób je tworzących.  Podstawą takiego współdziałania jest postawa akceptacji oraz atmosfera zaufania i bezpieczeństwa, dzięki której każdy może wyrazić swoje poglądy i zostać wysłuchanym. Jak osiągnąć lub chociaż jak najbardziej zbliżyć się do tego pożądanego stanu?

Kreatywność 

w zespole

 

Kreatywność to kluczowa kompetencja w niemal każdej pracy, zwłaszcza w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku biznesowym. W procesie tworzenia nowych, innowacyjnych pomysłów przydatny jest stan „flow” – taki, w którym pomysły „pojawiają się same”, kiedy spogląda się na wyzwanie lub problem z innej perspektywy. Na ten specyficzny stan składają się trzy fundamenty – spontaniczność w tworzeniu, postawa zgodnej współpracy oraz atmosfera zaufania i bezpieczeństwa. Improwizatorzy na scenie, bez scenografii ani scenariusza, sami wymyślają całą rzeczywistość na bieżąco, tworząc postacie, otaczający je świat, dialogi i fabułę spektaklu.
Używają do tego improwizacyjnych technik, które pomagają im wejść w stan opisany powyżej. 

W innowacji niezwykle istotna jest kreatywność zespołowa – wykorzystywanie pomysłów innych
i rozwijanie ich, dodawanie do nich czegoś od siebie. Na tym warsztacie chcemy pobudzić

i wytrenować mechanizmy wspólnego wymyślania, współtworzenia i rozwijania pomysłów. 
Uczyć jak mniej oceniać, a bardziej akceptować, mniej walczyć o swoje, a bardziej dokładać swoją cegiełkę do wspólnej budowli.

 

Po tych warsztatach uczestnicy:

doświadczą korzyści twórczego myślenia pozbawionego ocen  i osądów, 

•       odblokują lub udoskonalą spontaniczność oraz innowacyjność, 

•       poznają nowe podejście do kreatywnej pracy w grupie, której kluczową wartością jest wspieranie pomysłów tworzonych przez innych. 

 

Kto zyska uczestnicząc w warsztatach?

•       osoby, dla których kreatywność i innowacyjność są niezbędnymi elementami pracy zawodowej,

•       liderzy, którzy chcą tworzyć sprzyjającą innowacyjności atmosferę i inspirować zespół

do sprawnego tworzenia pomysłów,

•       ci, którzy stawiają pierwsze kroki w innowacyjnej pracy.

Elastyczność

w nietypowych sytuacjach

 

Życie, zarówno osobiste jak i zawodowe, to częste zmiany – nowe okoliczności, ludzie, miejsca, wyzwania. W czasie Twojej prezentacji ktoś zadaje zaskakujące pytanie, chcesz przekonać kogoś do swoich racji lub jesteś w nowym miejscu, gdzie nie znasz nikogo.

W każdej z powyższych sytuacji trzeba się szybko odnaleźć i skutecznie komunikować.

Tych właśnie postaw i umiejętności w niezwykle sprawny i atrakcyjny sposób uczy improwizowanie, czyli spontaniczne reagowanie bez przygotowania, tworzenie wymyślonej rzeczywistości bez planu, w pełni „tu i teraz”.

 

Proponujemy wyjątkowy warsztat oparty o narzędzia i fundamenty improwizacji teatralnej.
Na nim ćwiczy się zasady twórczego porozumiewania się, w improwizowanych scenkach poprawia elastyczność i spontaniczność wchodzenia w nowe sytuacje, uczy się postaw oraz technik, dzięki którym zwiększa się pewność siebie oraz efektywna komunikacja i współpraca.

 

Po tych warsztatach: 

zwiększa się elastyczność i spontaniczność reakcji uczestników,

•       podnosi się ich pewność siebie w nowych sytuacjach i trudniej będzie ich zaskoczyć, 

•       uczestnicy nauczą się skutecznych postaw i narzędzi, dzięki którym współpraca w zespołach stanie się znacznie efektywniejsza.

 

Kto zyska uczestnicząc w warsztatach? 

•       osoby, które chcą zwiększyć pewność siebie w pracy i w życiu,

•       ci, którzy w nowych sytuacjach odczuwają stres,

•       ci, którzy pracują w zmiennym środowisku, gdzie ciągła zmiana jest dniem powszednim,

•       członkowie zespołów, którzy chcą poprawić wzajemne zrozumienie i współpracę. 

Impro VUCA

 

W obecnej rzeczywistości akceptacja nieprzewidywalności i umiejętność dostosowywania

się do zmieniających się warunków są kluczowymi kompetencjami i powinny być podstawą

w praktycznie każdym biznesie i przedsięwzięciu.Obecna rzeczywistość to przecież tak zwany świat VUCA (z angielskiego: Volatility - zmienność, Uncertainty - niepewność, Complexity - złożoność i Ambiguity - niejednoznaczność).Takich umiejętności nie sposób nauczyć kogoś

na teoretycznym szkoleniu, buduje się je w doświadczeniu. Dlatego proponuję Wam warsztaty oparte o techniki improwizacji scenicznej, której esencją jest odnajdywanie się w niepewności

i nieustannej zmienności – w końcu my, aktorzy - improwizatorzy tworzymy na scenie spektakl

na bieżąco, bez przygotowania.

 

Na tym treningu uczestnicy doświadczą:

wchodzenia bez przygotowania w nowe sytuacje i radzenia sobie w nich, czyli improwizacyjnej postawy „słucham i reaguję”, opartej na koncentrowaniu się na chwili obecnej,

•       naturalnego reagowania zgodnie z improwizacyjną zasadą „tak, i…”, czyli akceptowania tego, co już zostało powiedziane i dokładania do tego swoich kreatywnych cegiełek, tak, aby skutecznie tworzyć spójną historię, 

•       akceptacji błędów i radości z pomyłek, zgodnie z improwizacyjną zasadą „nie oceniam się

i daję się ponieść”, czyli spontanicznego, lekkiego czerpania ze swojej kreatywności i zachowania pewności siebie w każdym działaniu.

 

Po tych warsztatach uczestnicy:

•       podniosą pewność siebie w nowych sytuacjach, trudniej będzie ich zaskoczyć, 

•       zwiększą elastyczność i spontaniczność swoich reakcji,

•       nauczą się skutecznych postaw i narzędzi, dzięki którym współpraca z innymi stanie

się znacznie efektywniejsza.

 

Warsztaty w całości utrzymane są w atmosferze dobrej, lekkiej, integrującej zespół zabawy. Ich istotą jest humor i kreatywne tworzenie. Umożliwiają poznanie swoich współpracowników od nowej strony, często odkrywając ich ukryte talenty. Zapewniają nie tylko rozwój umiejętności,

ale także solidną dawkę endorfin  

Innowacyjne improzwiązania

 

Twoja firma lub zespół ma do wymyślenia nową, unikalną koncepcję? A może utknęliście

w miejscu w jakimś stadium projektu i nie bardzo wiecie, co dalej? 

 

Proponuję warsztaty łączące aktywności, ćwiczenia i gry ze świata improwizacji scenicznej (impro)oraz samodzielną pracę twórczą zespołu, która zaowocuje nieszablonowymi pomysłami. 

 

Po tych warsztatach Wasz zespół: 

• wyjdzie poza dotychczasowe schematy działania i myślenia pobudzając swoją kreatywność

i przełamując twórczą stagnację,  

• podejdzie do kreatywnej pracy w nowatorski sposób, używając postaw i umiejętności,

które są fundamentami impro, stworzy niestandardowe, oryginalne pomysły i rozwiązania.   

piotrbaranski@pm.me

 +48 501 67 12 67